×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i PBCA do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

SQL Database

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit. Ky është një provim thelbësor për ata që i janë futur shtegut të certifikimeve në Microsoft lidhur me platformën e të dhënave Microsoft.

Ky trajnim do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave që studentët të njoftohen me gjuhën e përpunimit të të dhënave. Lënda është dizajnuar që t’iu mësohet studentëve të cilët kërkojnë zgjerimin e njohurive mbi ndërveprimet e bazave të të dhënave relacionale.

Lënda përfshin konstruksione Query si filtrimi, grupimi dhe renditja, ndërthurja e të dhënave nga tabela të shumëfishta duke përdorur “Joins”, “subqueries”, operatorët e vendosur, modifikimin e të dhënave, si dhe aspekte të përcaktimit të të dhënave si zgjedhja e llojeve të të dhënave dhe forcimi i integritetit të të dhënave.

Provimi gjithashtu përfshin konstruksione më të avancuara të “Query” si të dhëna “Pivoting” dhe “Unpivoting”, duke përdorur funksione “win-dow”, grupimin “Sets”, përdorimin e operatorit “APPLY”, Kompleksitetet e “NULL”, si dhe konvertimet Implicite. Provimi mbulon tabelat e përkohshme të versionit “Querying” të sistemit, si dhe të dhënat “XML” dhe “JSON”. Provimi gjithashtu përfshin modulet “T-SQL” dhe konstruksione programatike si “Viewsss”, funksionet e përcaktuara nga përdoruesi, dhe procedurat e ruajtura, si dhe punën me transaksione dhe trajtimin e gabimeve.

Çka përmban trajnimi?

 • Introduction to Microsoft SQL Server
 • Introduction to T-SQL Querying
 • Writing SELECT Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries
 • Using Table Expressions
 • Using Set Operators
 • Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Executing Stored Procedures
 • Programming with T-SQL
 • Implementing Error Handling
 • Implementing Transactions

Çka përfitoni nga ky trajnim?

Me përfundimin e kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje të dizajnojnë, zhvillojnë strukturën e bazës së të dhënave, të përdorin pyetjet dhe procedurat e ruajtura duke përdorur “Transact SQL”. Përmes këtij trajnimi studentët do të jenë në gjendje me këto aftësi të shkëlqejnë në provimin 20-761.

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€