spe05-01 (1)

Software Programming and Business Ethics

Shiko më shumë
processor

IoT, Software Programming and Business Ethics

Shiko më shumë
network-drives

Hardware Infrastructure and Business Ethics

Shiko më shumë

TRAJNIMET TONA JANË NË HARMONI TË PLOTË ME NEVOJAT E TREGUT TË PUNËS

Software Programming and Business Ethics

48
students
€596.00

Ky trajnim ofron mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP,...

€596.00

IoT, Software Programming and Business Ethics

25
students
€575.00

Ky kurs do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla...

€575.00

Hardware Infrastructure and Business Ethics

0
student
€596.00

Lënda do të zhvillojë njohuritë praktike te lidershipit në biznes, etikës dhe orientimit në karrierë.

€596.00

Fito dije dhe punësohu

Regjistrohu tani

APLIKIMI ONLINE

Emri

Mbiemri

Data e lindjes

Vendbanimi

Zgjedhni kursin/kurset

Programim Softueri dhe Etika në BiznesIoT, Programim Softueri dhe Etika në BiznesInfrastruktura Harduerike dhe Etika në Biznes

Email adresa

Telefoni mobil