×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i PBCA do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

BUSINESS ETHICS

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.

Ne jetojmë në një periudhë kohore, kur pikëpamjet e shoqërisë për moralin personal, vlerat shoqërore dhe mjedisin shpesh duken në konflikt me kulturën dhe qëllimet e biznesit. Së bashku me ligjëruesit, pjesëmarrësit në trajnim do të kenë rastin të eksplorojnë situata të ndryshme në të cilat mund të ndodhet menaxhmenti i një ndërmarrjeje dhe nevojës për të gjetur rrugën e drejtë midis qëllimeve të fitimit ose produktivitetit dhe vlerave më cilësore siç janë përgjegjësia sociale, respektimi i ligjeve, ndershmëria, etj.

Çka përmban trajnimi?

Gjatë trajnimeve studentëve do t'iu ligjërohet, me shembuj praktik, për:

 • What is Ethics
 • Individual Ethics
 • Business Ethics and Corporate Social Responsibility
 • Ethics Frameworks.
 • Harmful Corruption Practices
 • Developing and Implementing an Anti-Corruption Strategy

Çka përfitoni nga ky trajnim?

Me përfundimin e kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të gjejë rrugën e drejtë midis qëllimeve të fitimit ose produktivitetit dhe vlerave më cilësore siç janë përgjegjësia sociale, respektimi i ligjeve, ndershmëria, etj.

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze

Profilet e preferueshme:

 • Entrepreneurs
 • Managers
 • Executives
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€