×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i PBCA do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

BAZAT E INTELEGJENCES ARTIFICIALE

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale. Qëllimi tjetër është që studentët të njihen me problematikat dhe algoritmet nga problem solving dhe me algoritmet e machine learning.

Përshkrimi

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit në trajnim do të mësojnë për konceptet bazike si çka është inteligjenca artificiale, çka janë agjentët inteligjentë, duke i zbatuar teknikat e kërkimit të painformuar si dhe teknikat e kërkimit të informuar. Gjithashtu, do të mësohet për teknikat e kërkimit lokal dhe do të zbatohen algoritmet përkatëse të machine learning.

Çka përmban trajnimi?

 • Inteligjenca artificiale konceptet bazike
 • Historiati i lëmisë
 • Agjentët racionalë dhe inteligjentë
 • Problemet dhe qasja ndaj tyre
 • Kërkimi i painformuar
 • Breadth First Search
 • Depth First Search
 • Iterative Depth First Search
 • Backtracking and Forward Checking
 • Kërkimi i informuar
 • Greedy Search
 • A Star Algoritmi
 • Heuristika
 • Kërkimi lokal
 • Simulated Annealing algoritmi
 • Tabu Search algoritmi
 • Konceptet bazike (Generalization, Overfitting, Cross validation)
 • Decision Trees
 • K-nearest neighbor
 • Naive Bazes

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri se çka është dhe si ndahet inteligjenca artificiale
 • Njohuri rreth agjentëve inteligjentë
 • Njohuri rreth koncepteve të kërkimit të informuar
 • Njohuri rreth heuristikës
 • Njohuri rreth Greedy Search për kërkim
 • Njohuri rreth A Star për kërkim
 • Njohuri rreth koncepteve bazike të machine learning
 • Njohuri rreth algoritmeve kryesore si Decision trees, K-nearest neighbor, Naive bayes
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Apliko

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€