×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i PBCA do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

WEB DEVELOPEMENT & JAVA PROGRAMMING

WEB DEVELOPMENT

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL, si server i bazës së të dhënave.

Përshkrimi

Kombinimi i PHP dhe MySQL është qasja më e përshtatshme për dizajn dinamik të bazuar në bazën e të dhënave. Për shkak të kodit burimit të hapur, PHP dhe MySQL, dhe si mundësi pa pagesë ajo është bërë opsioni më i popullarizuar për zhvillimin e webit. Pjesëmarrësit do të mësojnë të përdorin teknologjitë e webit për të ndërtuar aplikacione interaktive të internetit që janë të përdorshme dhe efektive. Karakteristikat kryesore që do të adresohen në mjedise të ndryshme të programimit në server dhe në anën e klientit, të tilla si JavaScript, jQuery, CSS dhe HTML5. Me qëllim të praktikimit, gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të zhvillojnë një projekt konkret.

Çka përmban trajnimi?

 • Introduction to Dynamic Web Content
 • Setting Up a Development Server
 • Introduction to PHP
 • Expressions and Control Flow in PHP
 • PHP Functions and Objects
 • PHP Arrays and practical PHP
 • Introduction to MySQL
 • Mastering MySQL
 • Accessing MySQL Using PHP
 • Form Handling
 • Cookies, Sessions, and Authentication
 • Exploring JavaScript
 • Expressions and Control Flow in JavaScript
 • JavaScript Functions, Objects, and Arrays
 • JavaScript and PHP Validation and Error Handling
 • Using Ajax
 • Introduction to CSS
 • Accessing CSS from JavaScript
 • Introduction to jQuery
 • HTML 5
 • Final: Bringing It All Together

JAVA PROGRAMMING

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Përshkrimi

Pjesa e parë - fillon me instalimin e ambientit zhvillues dhe kjo pjesë shërben si hyrje për kompjuterët, Internetin, dhe zhvillimin e aplikacioneve me Java duke shpjeguar klasat, objektet, metodat dhe kontrollat. Poashtu në këtë kapitull do të shpjegohen edhe algoritmet dhe pseudo kodi.
Pjesa e dytë - vazhdon me thellimin e koncepteve, metodave dhe strukturës së të dhënave dhe funksioneve nga Java. Vektorët dhe listat e lidhura janë pjesë po ashtu të javës së dytë.
Pjesa e tretë - fokusohet deri në detaje të koncepteve të programimit të orientuar në objekte (POO) si trashëgimia, polimorfizmi dhe ndërfaqet (interfaces), pastaj vazhdon përjashtimet (exceptions) dhe ndërfaqen grafike (GUI).
Pjesa e katërt - do të shpjegohen tema të avancuara si: "strings" karakteret, operacionet me "files", "threads" dhe paralelizmi dhe në fund edhe operacionet me bazën relacionale të shënimeve.

Çka përmban trajnimi?

 • Introduction to Computers, Internet and Java
 • Introduction to Classes, Objects, Methods and Strings
 • Control Statements
 • Methods: A Deeper Look
 • Arrays and Array Lists.
 • Classes and Objects: A Deeper Look
 • OOP: Inheritance and Polymorphism
 • Interfaces & Exception Handling
 • GUI Components
 • String builders and Files
 • Concurrency
 • Accessing Databases with JDBC

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri në zhvillimin e web faqeve
 • Njohuri në zhvillimin e aplikacioneve përmes serverit
 • Njohuri në krijimin e kodeve me gjuhët programuese: PHP dhe MySQL
 • Me përfundimin e kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje të zhvilloj një formë të pavarur aplikacione (të bazuara në “command line” me GUI dhe të integruara në shfletues të Internetit – applets), duke shkruar kodin në gjuhen programuese Java dhe integruar edhe libraritë (funksionet) e gatshme të Java-së.
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi
Apliko

Kohëzgjatja

60 orë

Çmimi

199€