×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i PBCA do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

Rruga e suksesit niset në PBC Academy!

Akademia e Revolucionit Digjital përveç edukimit profesional ofron edhe trajnime të veçanta.

Ofertat aktuale

Mobile app development

45 orë

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL, si server i bazës së të dhënave.

Shiko më shumë
JAVA

45 orë

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL, si server i bazës së të dhënave.

Shiko më shumë
Inxhinieria Softuerike

45 orë

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të inxhinierisë softuerike. Zbatimi sistematik i metodave zhvillimore garanton përfundim të suksesshëm të projekteve komplekse softuerike.

Shiko më shumë
Maximizing benefits from ChatGPT

20 orë

Notwithstanding the detailed curriculum outlined in Appendix A, the Lecturer reserves the right to make adjustments to the curriculum to enhance the learning experience and adapt to the specific needs of the students.

Shiko më shumë

Trajnimet

Web development

45 orë

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë...

Shiko më shumë  
Dizajnimi dhe
zhvillimi i databazave

45 orë

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të mësoni për konceptet themelore...

Shiko më shumë  
Project Management

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe...

Shiko më shumë  

249€

Social Media
Management

45 orë

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit...

Shiko më shumë  

149€

Ofertat aktuale

TRAJNIME FALAS PËR MATURANTËT

MARKETING DIGJITAL DHE
PR & AFTËSI TË BUTA

3 Javë

PBC Academy ka vendosur që këtë vit të ofroj një program të veçantë ku do të përfshihen dy module:Marketing Digjital dhe PR & Aftësi të Buta. Një nga fushat në rritje është edhe ajo e Marketingut Digjital, ku sipas statistikave të fundit

Shiko më shumë  

FALAS

Apliko

Trajnimet

Web development

45 orë

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit...

Shiko më shumë   Rezervo
Dizajnimi dhe
Zhvillimi i Databazave

45 orë

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do...

Shiko më shumë   Rezervo
Project Management

45 orë

Mentor Rexhepi

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe...

Shiko më shumë  

249€

Rezervo
Social Media
Management

45 orë

Vlora Gjurka

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit

Shiko më shumë  

149€

Rezervo
Mobile app development

45 orë

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS...

Shiko më shumë  Rezervo
Internet of Things

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin...

Shiko më shumë  Rezervo
Siguria kibernetike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të iden...


Shiko më shumë  Rezervo
JAVA

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java

Shiko më shumë  Rezervo
Quality Assurance
Engineer

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë...

Shiko më shumë   Rezervo
Rrjetat Kompjuterike

45 orë

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...


Shiko më shumë   Rezervo
.NET Core
Programming

45 orë

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme...

Shiko më shumë   Rezervo
Siguria e Aplikacioneve
Softuerike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të...


Shiko më shumë   Rezervo
Business Ethics


45 orë

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke...


Shiko më shumë   Rezervo
Programimi i Orientuar
në Objekte

45 orë

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit...

Shiko më shumë   Rezervo
LITTLE BITS

12 orë

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët...

Shiko më shumë   Rezervo
SQL Database

45 orë

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit...


Shiko më shumë   Rezervo
Bazat e Intelegjencës
Artificale

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale...

Shiko më shumë   Rezervo
Inxhinieria Softuerike

45 orë

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet

Shiko më shumë   Rezervo
Algoritmet dhe Strukturat
e të Dhënave

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme...Shiko më shumë   Rezervo
Menaxhimi i Burimeve
Njerëzore

45 orë

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë...

Shiko më shumë   Rezervo
Python

45 orë

Vlera Bllaca

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Shiko më shumë  

199€

Rezervo
UX & UI

3 Muaj

45 orë

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...

Shiko më shumë  

88€ / Muaji

Apliko
Mobile app development

45 orë

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS, duke shfrytëzuar teknikat e...

Shiko më shumë  
Internet of Things

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet...

Shiko më shumë  
Siguria kibernetike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së,të identifikojnë rreziqet e sigurisë...

Shiko më shumë  
JAVA

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Shiko më shumë  
Quality Assurance
Engineer

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë për projekte nga fusha e inxhinierisë...

Shiko më shumë  
Rrjetat Kompjuterike

45 orë

Ky trajnim do të njoftojë studentët me rrjetat kompjuterike. Trajnimi do të fillojë me kuptimin e koncepteve, aplikacioneve për rrjeta, dhe...

Shiko më shumë  
.NET Core
Programming

45 orë

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme, të mirëmbajtura...

Shiko më shumë  
Siguria e Aplikacioneve
Softuerike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të algoritmeve kriptografike...

Shiko më shumë  
Business Ethics

45 orë

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit

Shiko më shumë  
Programimi i Orientuar
në Objekte

45 orë

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte.

Shiko më shumë  
LITTLE BITS

12 orë

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët të cilët janë të interesuar rreth mësimit të...

Shiko më shumë  
SQL Database

45 orë

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit. Ky është një provim thelbësor për ata që i janë futë...

Shiko më shumë  
Bazat e Intelegjencës
artificale

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale. Qëllimi tjetër është që studentët të...

Shiko më shumë  
Inxhinieria Softuerike

45 orë

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të inxhinierisë softuerike.

Shiko më shumë  
Algoritmet dhe strukturat
e të dhënave

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme për nga aspekti kohor...

Shiko më shumë  
Menaxhimi i
Burimeve Njerëzore

45 orë

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve...

Shiko më shumë  
Web development

45 orë

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë...

Shiko më shumë  
Dizajnimi dhe
zhvillimi i databazave

45 orë

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të mësoni për konceptet themelore...

Shiko më shumë  
Python

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Shiko më shumë  

199€

UX & UI

3 Muaj

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për telefona të...

Shiko më shumë  

88€ / Muaji

Ofertat aktuale

TRAJNIME FALAS PËR MATURANTËT

MARKETING DIGJITAL DHE
PR & AFTËSI TË BUTA

3 Javë

PBC Academy ka vendosur që këtë vit të ofroj një program të veçantë ku do të përfshihen dy module:Marketing Digjital dhe PR & Aftësi të Buta. Një nga fushat në rritje është edhe ajo e Marketingut Digjital, ku sipas statistikave të fundit është një nga fushat...

Shiko më shumë  

FALAS

Apliko

Trajnimet

Inxhinieria Softuerike

45 orë

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet...

Shiko më shumë   Rezervo
JAVA

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Shiko më shumë   Rezervo
Mobile App Development

45 orë

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS, duke shfrytëzuar teknikat e...

Shiko më shumë   Rezervo
UX & UI

3 Muaj

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...

Shiko më shumë  

88€ / Muaji

Apliko
Python

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Shiko më shumë  

199€

Apliko
Project Management

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe...

Shiko më shumë  

249€

Apliko
Social Media Management

45 orë

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS, duke shfrytëzuar teknikat e...

Shiko më shumë  

149€

Apliko
Internet of Things

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet Internetit.

Shiko më shumë   Rezervo
Siguria kibernetike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të identifikojnë rreziqet e sigurisë dhe të...

Shiko më shumë   Rezervo
Rrjetat Kompjuterike

45 orë

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...

Shiko më shumë   Rezervo
.NET Core
Programming

45 orë

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme, të mirëmbajtura dhe efikase për...

Shiko më shumë   Rezervo
Siguria e Aplikacioneve
Softuerike

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të...

Shiko më shumë   Rezervo
Business Ethics

45 orë

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke...

Shiko më shumë   Rezervo
Programimi i Orientuar
në Objekte

45 orë

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit...

Shiko më shumë   Rezervo
LITTLE BITS

12 orë

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët...

Shiko më shumë   Rezervo
SQL Database

45 orë

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit...

Shiko më shumë   Rezervo
Quality Assurance
Engineer

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë...

Shiko më shumë   Rezervo
Bazat e Intelegjences
Artificiale

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale...

Shiko më shumë   Rezervo
Algoritmet dhe
Strukturat e të Dhënave

45 orë

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme...

Shiko më shumë   Rezervo
Menaxhimi i
Burimeve Njerëzore

45 orë

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë...

Shiko më shumë   Rezervo
Web development

45 orë

Jehona Binaku

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë...

Shiko më shumë  

199€

Apliko
Dizajnimi dhe Zhvillimi i Databazave

45 orë

Ylli Çarkaxhiu

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të...

Shiko më shumë   Rezervo