SIGURIA KIBERNETIKE

SIGURIA KIBERNETIKE

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të identifikojnë rreziqet e sigurisë dhe të mësojnë rëndësinë ndaj çështjeve të sigurisë kibernetike. Metoda e trajnimit do të jetë praktike - "Hands-On".

Çka përmban trajnimi?

 • Operating Systems
 • Network Security
 • Forensics
 • Cryptography
 • Penetration Testing
 • Web & Software Security
 • Threat Intelligence
 • Labs (Real Life Penetration Testing)

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri moderne në fushën e sigurisë kibernetike
 • Certifikatë
 • Njohuri rreth aplikimit të sigurisë kibernetike në jetën reale
 • Njohuri teknike rreth sigurisë kibernetike

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze.

Sa do të zgjas trajnimi?

Trajnimi do të zgjasë 30 orë.

Njihuni me ligjëruesin!

Granit Beka

Granit Beka është njëri nga trajnuesit për siguri kibernetike në PBC Academy. Ai ka qenë pjesë e top pesëshes botërore në platformën “Hack The Box”, e cila u përbë nga më shumë se 400.000 pjesëtarë të 100 vendeve të ndryshme të botës.

Profesionalizmi i tij është dëshmuar edhe me dy çmime ndërkombëtare: The Best Concept and The Best Overall. Këto çmime i janë dhënë ekipit të tij, të cilët e kanë përfaqësuar Kosovën në Gjermani në garat për sfidat SIEMENS dhe NOVARTIS.

Graniti ka punuar për tre vjet si konsulent i sigurisë kibernetike në Londër, në kompanitë më të njohura të fushës financiare dhe asaj të teknologjisë. Gjithashtu, ai ka një përvojë profesionale si inxhinier dhe trajner në Cyber Security. Graniti ka përvojë edhe në testimin e cilësisë së sigurisë të depërtimit në çdo infrastrukturë.

199€