Web development
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Metodologjia e trajnimit
Koh%C3%ABzgjatja
Ligj%C3%ABrues
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Trajnim mbi teknikat e zhvillimit t%C3%AB uebit duke p%C3%ABrdorur gjuh%C3%AB t%C3%AB ndryshme programimi t%C3%AB tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL si server i bazës së të dhënave. Kombinimi i PHP dhe MySQL është qasja më e përshtatshme për dizajn dinamik të bazuar në bazën e të dhënave. Për shkak të kodit burimor të hapur, PHP dhe MySQL, dhe si mundësisë pa pagesë ajo është bërë opsioni më i popullarizuar për zhvillimin e uebit. Studentët do të mësojnë të përdorin teknologjitë e uebit për të ndërtuar aplikacione interaktive.

Gjatë trajnimit do të ligjërohet për:
• Introduction to Computers, Internet and Java
• Introduction to Dynamic Web Content
• Setting Up a Development Server
• Introduction to PHP
• Expressions and Control Flow in PHP.
• PHP Functions and Objects.
• PHP Arrays and practical PHP
• Introduction to MySQL
• Mastering MySQL
• Accessing MySQL Using PHP
• Form Handling
• Cookies, Sessions, and Authentication
• Exploring JavaScript
• Expressions and Control Flow in JavaScript
• JavaScript Functions, Objects, and Arrays
• JavaScript and PHP Validation and Error Handling
• Using Ajax
• Introduction to CSS.
• Accessing CSS from JavaScript
• Introduction to jQuery.
• HTML 5
• Final: Bringing It All Together

Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABsaj l%C3%ABnde, studenti do t%C3%AB jet%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvilloj n%C3%AB form%C3%AB t%C3%AB ueb aplikacionit dhe aplikacione nga ana e serverit, duke p%C3%ABrdorur teknologjit%C3%AB me kod t%C3%AB hapur si PHP dhe MySQL.
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi mbahet n%C3%AB tipin e bashk%C3%ABbisedimit, me ilustrime logjike t%C3%AB rrjedh%C3%ABs s%C3%AB procesit dhe gjat%C3%AB trajnimit, bashk%C3%ABrisht me student%C3%ABt, do t%C3%AB prodhohet nj%C3%AB Ueb aplikacion.
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 66 ore t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Blerim Rexha, Ph.D.
Blerim Rexha ka 25 vjet përvojë në fushën e inxhinierisë kompjuterike. Ai ligjëron disa lëndë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2007.
Ai mbaroi studimet e doktoratës në Universitetin Teknik të Vjenës në 2004, dhe gjatë studimeve universitare ishte student i dalluar i Universitetit të Prishtinës.
z. Rexha ka dhënë mësim edhe në Universitetin Amerikan të Kosovës. Ai është një mysafir i shpeshtë në konferenca shkencore dhe është i ftuar vazhdimisht nga universitete ndërkombëtare për të paraqitur gjetjet nga puna e tij kërkimore.
z. Rexha ka mbi 50 punime të botuara shkencore. Ai ka zhvilluar dhe zotëron autorësinë e "Method for transmitting protected information to a plurality of recipients", në Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. z. Rexha ka punuar për shumë vite në Siemens AG, në njësinë "Programi dhe Inxhinieria e Sistemit" gjatë qëndrimit të tij 11-vjeçar në Vjenë, Austri.

Application Developers
Web Administrator
Developer
Technical Consultant
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
Web Development
Web Development
REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore