UX/UI
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Profilet e preferueshme:
Koh%C3%ABzgjatja
Metodologjia e trajnimit
Ligj%C3%ABrues
Studentët do të kenë mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për
telefona të mençur. Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të
ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.
Gjat%C3%AB trajnimit do t%C3%AB ligj%C3%ABrohet p%C3%ABr:

%E2%80%A2 The Brief
%E2%80%A2 Wireframing Low Fidelity
%E2%80%A2 Type, Colors & Icon Introduction
%E2%80%A2 Prototyping a Website - Introduction
%E2%80%A2 Prototyping a App - Introduction
%E2%80%A2 Wireframe Feedback
%E2%80%A2 High Fidelity UI Design
%E2%80%A2 Colors, Text & Fonts Advanced
%E2%80%A2 Working with Photoshop
%E2%80%A2 Working with Illustrator
%E2%80%A2 Asset Panel
%E2%80%A2 Micro Interactions
%E2%80%A2 Prototyping Advanced
%E2%80%A2 User testing
%E2%80%A2 Exporting
%E2%80%A2 Final Presentation
P%C3%ABrmes k%C3%ABtij trajnimi student%C3%ABt do t%C3%AB fitojn%C3%AB njohuri p%C3%ABr format e pun%C3%ABs me UX/UI. Student%C3%ABt do ta njohin procesin e
dizajnimit t%C3%AB Web-it dhe t%C3%AB Aplikacioneve leht%C3%AB t%C3%AB p%C3%ABrdorueshme p%C3%ABr telefona t%C3%AB men%C3%A7uur, duke i m%C3%ABsuar elementet dhe
m%C3%ABnyr%C3%ABn t%C3%AB komunikojn%C3%AB n%C3%AB gjuhen e UX UI p%C3%ABr t'i zgjidhur problemet, duke p%C3%ABrdorur mendimin kritik.
Student%C3%ABt do t%C3%AB m%C3%ABsojn%C3%AB se si t%C3%AB krijojn%C3%AB nd%C3%ABrfaqe kreative p%C3%ABr p%C3%ABrdoruesit - UI (User Interface) dhe si t'i b%C3%ABjn%C3%AB sistemet m%C3%AB t%C3%AB lehta p%C3%ABr p%C3%ABr p%C3%ABrdodim, m%C3%AB intuitive n%C3%AB m%C3%ABnyr%C3%AB q%C3%AB p%C3%ABrdoruesi t%C3%AB ket%C3%AB nj%C3%AB p%C3%ABrvoj%C3%AB t%C3%AB mir%C3%AB %E2%80%93 UX (User Experience).
Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të kuptoj:
• Definicionin e UI/UX Design;
• Procesin e Dizajnimit të UI/UX.
• Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UX/UI;
• Prezantimin efektiv të UX/UI.
Njohje elementare e punës me kompjuter, njohje elementare e gjuhës angleze dhe mosha madhore 16+
Këtë trajnim rekomandohet ta ndjekin personat me njohuri për:
• Designers
• Application Developers;
• Technical Consultant;
• Embedded Technology Developer/Specialist;
• Business/Technology Solution specialist;
• Training specialist;
• Marketing specialist, etc.
Trajnimi është paraparë të mbahet 40 ore të ndara në 2 takime në javë.
Trajnimi mbahet në tipin e bashkëbisedimit, me ilustrime logjike të rrjedhës së procesit dhe gjatë trajnimit, bashkërisht me studentët, do të prodhohet UX UI i një ueb faqeje.
Kujtim Aliu
Kujtim Aliu ka një pervojë të gjatë profesionale mbi 10 vjeçare në fushën Web & Graphic Design. I fokusuar në UX/UI z. Aliu ka punuar për dhe në kompani të ndryshme në vend dhe jasht shtetit.
Kujtimi ka përfunduar studimet në Fakultetitn e Arteve në degën e Dizajnit Grafik, Universitetin e Prishtinës.
Kujtimi ka kohë që mbanë trajnime në fushën Design & UX/UI. Në PBC Group mbanë pozitën e Drejtorit Kreativ ku edhe vazhdimisht krijon produkte komplekse dhe inovative.

Trainings
About
Let's talk
UX & UI
UX & UI
REZERVO
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
Trajnime tjera
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore