Let's talk
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
Internet of Things
Internet of Things
REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Internet of Things
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Ligj%C3%ABrues
Profilet e preferueshme:
Student%C3%ABt do t%C3%AB ken%C3%AB mund%C3%ABsi t%C3%AB trajnohen n%C3%AB zhvillimin dhe programimin e pajisjeve q%C3%AB kryejn%C3%AB funksione n%C3%ABp%C3%ABrmjet Internetit.
Ky trajnim do t%C3%AB ofroj njohuri mbi lidhjen e miliarda pajisjeve n%C3%AB rrjet n%C3%AB m%C3%ABnyr%C3%AB q%C3%AB t%C3%AB leht%C3%ABsoj n%C3%AB mas%C3%AB t%C3%AB madhe komunikimin me t%C3%AB dh%C3%ABna. Duke p%C3%ABrdorur Raspberry Pi, kursant%C3%ABt do t%C3%AB jen%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvillojn%C3%AB dhe programojn%C3%AB prototipe t%C3%AB bazuara n%C3%AB IoT si:
%E2%80%A2 Pajisja p%C3%ABr monitorimin e temperatur%C3%ABs, lag%C3%ABshtis%C3%AB,, etj.;
%E2%80%A2 Pajisje komunikimi M2M (Machine to Machine Communications) p%C3%ABr Smart Home;
%E2%80%A2 Pajisje p%C3%ABr shnd%C3%ABrrimin e der%C3%ABs klasike n%C3%AB Smart Door;
%E2%80%A2 Pajisje p%C3%ABr dh%C3%ABnien ose pranimin e komandave t%C3%AB ndryshme, etj.

Ligj%C3%ABratat, ilustrimet dhe bashk%C3%ABbisedimet me studentet do t%C3%AB b%C3%ABhen p%C3%ABr:

%E2%80%A2 Preliminaries, Motivation, and Related Work in IoT
%E2%80%A2 Hardware platforms for IoT
%E2%80%A2 Working with the onboard components
%E2%80%A2 Retrieving data and displaying information
%E2%80%A2 Building monitoring systems based for IoT
%E2%80%A2 Standards and architectures and clouds for IoT
%E2%80%A2 Programming prototypes based in Raspberry Pi
%E2%80%A2 Networks supporting IoT
%E2%80%A2 Testing prototypes based on Raspberry Pi
%E2%80%A2 Data communication in IoT
%E2%80%A2 Developing android apps for data communication controlling in IoT
%E2%80%A2 Developing IOS apps for data communication controlling in IoT
Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABsaj l%C3%ABnde, studenti do t%C3%AB jet%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvilloj dhe programoj%C3%AB prototipe t%C3%AB bazuara n%C3%AB platformat harduerike Rasberry pi dhe Arduino
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB..
Xhevahir Bajrami, Ph.D.
Xhevahir Bajrami është Profesor Asistent në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Departamentin e Mekatronikës ku ligjeron: Baza e të Dhënave Inxhinierike, Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve Mekatronike, Qarqet Dixhitale, Dizajnimi i Sistemeve të Informacionit, Statika, dhe Mekanika në Industrinë Ushqimore. Ai i përfundoi studimet e doktoratës në Institutin e Mekanikës dhe Mekatronikës në Universitetin Teknik të Vjenës në vitin 2013.
Nga viti 2014 deri në vitin 2018 ai ishte në pozitën e Profesorit të Asociuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, ku ligjëroi: Sensorët, Mikrokontrolluesit, Mekatronika, Përpunim Imazhi, Inteligjenca Artificiale, Mësim Makinerie. Aktualisht është Asistent Profesor në Universitetin e Prishtinës, ku ai ligjëron lëndet: Baza e të dhënave për Inxhinierinë e të Dhënave, Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve Mekatronike, Qarqet Dixhitale, Dizajnimi i Sistemeve të Informacionit, Statika, Mekatronika në Industrinë Ushqimore.
z. Bajrami është autori i librit “Modelimi Dinamik dhe Simulimi i Robots Humanoid”, botuar në vitin 2017 nga Lambert Academic Publishing në Gjermani. Ai është gjithashtu autor i 33 publikimeve shkencore ndërkombëtare në IEEE, Springer, Esevier duke përfshirë edhe gazetën “Një qasje efektive për monitorimin e kushteve mjedisore duke përdorur një rrjet sensori bërthamor dhe NodeMCU”, sponsorizuar nga Universiteti Teknik i Vjenës (TUENEN) në 2018. Për më tepër, nga 2013 deri sot ai ka rishikuar disa revizione dhe konferenca në IEEE, Springer, Esevier.

Bujar Krasniqi, Ph.D.
Bujar Krasniqi është Profesor i Asociuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.
Gjatë viteve 2007-2011 ai ka punuar si Asistent në Universitetin Teknik të Vjenës, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, ku ai dha mësim në Komunikimet Mobile, Dizajnimin e Algoritmeve për Optimizimin e Rrjetit LTE. Gjatë kësaj kohe, ai ka punuar në disa projekte me Telekom Austria dhe Bundesministerum fur Verkehr.
Pas mbarimit të studimeve të doktoratës në Universitetin Teknik të Vjenës, ai punoi në Emerson Network Power si Inxhinier për Rrjetet e Definuara Softuerësh në zhvillimin e algoritmeve efikase për përmirësimin e efikasitetit të amplifikatorëve të përdorur në komunikimet me brez të gjerë. Në Universitetin e Prishtinës, ai udhëheq projektin “V2V dhe V2I for Human Society”, dhe koordinon projektin e financuar nga BE “Rrjetet gjithëpërfshirëse të radiokomunikacionit për 5G dhe më gjerë”.
Bujari është autor dhe bashkëautor i më shumë se 20 punimeve në revista dhe konferenca shkencore të indeksuara në IEEE, Web of Science dhe Scopus.

Application Developers
Technical Consultant
Embedded
Technology Developer/Specialist, etj
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore