Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
Business Ethics
Business Ethics
REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Business Ethics
Përshkrimi
Përfitimet
Parakushtet:
Kohëzgjatja
Metodologjia e trajnimit
Profilet e preferueshme:
Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.
Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg. Ne jetojmë në një periudhë kohore, kur pikëpamjet e shoqërisë për moralin personal, vlerat shoqërore dhe mjedisin shpesh duken në konflikt me kulturën dhe qëllimet e biznesit. Së bashku me ligjëruesit, pjesëmarrësit në trajnim do të kenë rastin të eksplorojnë situata të ndryshme në të cilat mund të ndodhet menaxhmenti i një ndërmarrjeje dhe nevojës për të gjetur rrugën e drejtë midis qëllimeve të fitimit ose produktivitetit dhe vlerave më cilësore siç janë përgjegjësia sociale, respektimi i ligjeve, ndershmëria, etj.
Gjatë trajnimeve studentëve do t'iu ligjërohet, me shembuj praktik, për:
• What is Ethics
• Individual Ethics
• Business Ethics and Corporate Social Responsibility
• Ethics Frameworks.
• Harmful Corruption Practices
• Developing and Implementing an Anti-Corruption Strategy
Përfitimet
Me përfundimin e kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të gjejë rrugën e drejtë midis qëllimeve të fitimit ose produktivitetit dhe vlerave më cilësore siç janë përgjegjësia sociale, respektimi i ligjeve, ndershmëria, etj.

Njohje elementare e punës me kompjuter, njohje elementare e gjuhës angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABssht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB..
Trajnimi mbahet në tipin e bashkëbisedimit me studentet, me ilustrime të metodave mbi strategjinë kundër korrupsionit, që mund t’i ndërmarrë një biznes.
Entrepreneurs
Managers
Executives
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.